כניסה לגנים שם משתמש: סיסמה:
  •  
מסלול לימודים
פרסום אפקטיבי
פתח/י אתר לגן
פתחי אתר מקצועי לגן
מה חדש
סקר
  איך אתם תורמים למאמץ לשמירת הבטיחות בדרכים?hishtalmut.jpg
מי ענד לדוכיפת ציצית
 
מי ענד לדוכיפת ציצת נוצה?

ח.נ. ביאליק

ושלמה בנה לו הרחק במדבר, מהלך שלשת ימים, עיר חמודות ושעשועים. גני פלאים כולה, תלויים בין השמים והארץ.

היא העיר תדמור, ונמלט אליה המלך מעת לעת מתשואות היכלו.

ונשר לבן לשלמה, נשר אדיר וחזק. ארך אבר וגדול כנפיים, אשר ירכב עליו המלך, ודאה עימו ברקיע ככל חפצו.

והיה מידי עלות על לב המלך לראות תדמורה, ירכב על הנשר ובקע עימו במדבר ובא בדד בטח אל עיר החמדה, והתמהמה בה כלבבו, ושב, ואיש לא ידע דבר צאתו ודבר שובו. ככה יעשה כל הימים.

ויהי היום וירכב המלך שלמה על הנשר כמשפטו ופניו תדמורה. הוא בחצי הדרך, והשמש הכהו על ראשו, ויעף מאוד ויתעלף, כמעט נפל ארצה. וברע לו, ויבט כה וכה, מאין יבוא עזרו, והנה עדת דוכיפתיים לפניו, מחנה עצום ורב, משוטטות הנה והנה ברקיע השמים, ומלכן בראשן.

וירא מלך הדוכיפתיים את פני שלמה והנה הוא ברע, ויבהל אליו כרגע את כל מחנהו, ותרומנה הדוכיפתיים ותרחפנה כולן ממעל לראש שלמה, ותשקנה כנפיהן אישה את אחותה, כנף אל כנף, ותהיינה כסוכה וכענן לראש המלך, להצל לו מרעתו.

אז תשוב רוח המלך שלמה אליו ויחי. וירא שלמה את אשר היטיבו לו הדוכיפתיים וידבר אליהן לאמר:

"אתן גמלתן היום חסד עם אדונכן, לכן חי אני, אם אשלחן מעימי ריקם. באנה ושאלנה ממני דבר כאשר עם לבבכן, ואת את שאלתכן אמלא".

ויתן להם המלך זמן. ותיוועצנה הדוכיפתיים כיום תמים ואחרי כן בא מלך הדוכיפתיים להביא לפני שלמה את שאלת בני עמו.

ויאמר שלמה את הדוכיפת: "היטב התבוננת בטרם תשאלי?"

ותען הדוכיפת:

"אני ועמי התבוננו בדבר היטב, וזאת שאלתנו מעם המלך: יותן נא לכולנו ציצות זהב, עטרות לראשנו"!

ויאמר המלך:

"שאלתכן תינתן לכן, ציצות זהב תהינה לכן, עטרות לראשיכן. ואולם דעי וראי כי הסתכלת לשאול, והיה בבוא עליך רעה וניחמת על איולתך, ושבת ובאת לפני, ואני לא אמנע ממך ישע".

ויצא מלך הדוכיפתיים מאת פני שלמה וציצת זהב על ראשו, וגם ליתר הדוכיפתיים ניתנו ציצות זהב לכולן. וירם לבב הדוכיפתיים בעדי זהבן, ותלבשנה גאון וגובה. והתהלכו כל הימים על פני שפת הים ועל פני גדות הנחלים וליד כל מקווה מים, והיו להם המים לראי, אשר יביטו בו אל יופי צלמן, והתהדרו, והתגנדרו, והתיפיפו.

ואולם מלכת הדוכיפתיים הרבתה להתגאות מכולן, ותעל ותשב לה על ענף מענפי העצים, ולא שעתה עוד לקרוביה מבני משפחתה. וגם את רעותיה מיתר בעלי הכנף לא הכירה. כי אמרה: "מי הציפורים האלה כי אתחבר להן: אני – עטרת זהב בראשי"!

וציד אחד מאנשי המקום התבונן אל דרכי הדוכיפתיים, ובטמנו להם פחים, ויתן שבר ראי בתוכם, ותרד הדוכיפת לראות צלמה בראי ולהתהדר, כמשפטה, ובעשותה כה וכה, ותאחז בפח ותלכד.

ויהי כראות הציד את העטרה, הנוצצת בראש הציפור, וימהר וימלוק ראשה וישא מעליו את העטרה, ויביאנה לפני צורף נחושת, לדעת מפיו מה היא.

ויאמר הצורף הערום: "אין זאת כי אם עטרת נחושת. ויתן בה לציד שישים פרוטה ויאמר: הביאה כמוה עוד, אם תמצא, ואל תגיד לאיש דבר".

ויצא הציד וילכוד דוכיפתיים רבות, וימכור עטרותיהן לצורף הנחושת.

ויהי היום ויקר לפני הציד צורף זהב, וירא את העטרות בידו ויגד לו, כי זהב טהור הן, וגם הרבה לו במחירן ויתן לו כיכר זהב כיכר זהב לארבע ארבע עטרות.

ויהי כהשמע הדבר בעם, וימלאו מהרה כל גבולות הארץ וכל עריה מסביב משק קשתות ותשואות חיצים. כל הידיים הכינו דבק, ומחיר הפחים והמצודים עלה מאוד, כי רבו הקופצים עליהם. ועזב איש את מלאכת ידו ויצאו ושטו כל הימים בשדה בקשת ובחיצים. כמעט תראה דוכיפת – ופגעה כרגע החץ, או המצודה תלכדה ונתפשה. לא היה מנוס לדוכיפת ולא מפלט.

ותבוא עת צרה לדוכיפתיים. לא היתה כמוה לבעלי כנפיים מעולם. מיום ליום מעטו ותצערנה, עוד מעט ונכחדו כולן מתחת השמים. ויכבד האבל בעדת הדוכיפתיים.

ובצר למלך הדוכיפתיים ולעמו, ויזכור את הדברים אשר אמר לו שלמה ביום תיתו לו את ציצת הזהב, וירם וידא בדרך מדבר וערבה. מקום לא תשלט בו עין ציד. ויבוא ויעמוד לפני המלך ויספר לו את כל הרעה הגדולה אשר הגיעה אליו ואל עמו עקב ציצת הזהב, ויבך ויתחנן לו להשיב את הרעה מעליהם.

ושלמה שמע את תחינת הדוכיפת ויחמול עליה ויאמר: "אכן נואלת מאוד, כי ביקשת לך עטרת זהב, ואני הלא הזהרתיך מראש, גאוותכן ופחזותכן הן היו בעוכריכן. ואולם מזכרי לכן את הטובה אשר גמלתן עלי ונטיתי לכן את חסדי גם הפעם ונתתי לכן עטרות נוצה בראשיכן תחת עטרות הזהב, ולא תהיינה לכן עוד העטרות לפוקה ולמוקש.

ותצא הדוכיפת מאת פני המלך וציצת נוצה בראשה מן היום ההוא והלאה לא יספו עוד הציידים לרדוף את הדוכיפתיים, ותשקוטנה הדוכיפתיים בקיניהן ותפרינה בארץ ותשוטטנה לבטח ואין מחריד.
 
 
 
חיפוש
חפש:  
שם:  
עיר:  
 
קבלו עדכונים מהארגון
שם:
דואר אלקטרוני:
מרכז הדרכה
       
שידור חי
                       
ארגון גני הילדים הפרטיים תקנון צור קשר כניסה לאתרי גננות מדריך לניהול אתר ניהול ספקים מפת האתר אינדקס גנים גני ילדים גננות משתפות לוחות לימודי גננות

© כל זכויות שמורות לארגון גני הילדים הפרטיים בישראל                             בניית אתר                                האתר מנוהל ומפוקח על ידי - נגב ניהול אתרים באינטרנט