כניסה לגנים שם משתמש: סיסמה:
  •  
מסלול לימודים
פרסום אפקטיבי
פתח/י אתר לגן
פתחי אתר מקצועי לגן
מה חדש
סקר
  איך אתם תורמים למאמץ לשמירת הבטיחות בדרכים?hishtalmut.jpg
משפט הביצה
 
משפט הביצה

ח.נ. ביאליק

ויהי היום וישבו רועי דוד בשדה לסעוד ליבם. ויאכלו מן הצידה אשר לקחו איתם בילקוטם, לחם וביצים מבושלות. ואחד מן הרועים לא מצא לו כדי שבעו, ויבקש מרעהו להשאילו ביצה מבושלת אחת, למלא נפשו, ויאמר לו רעהו: - "לא אשאילך עד אם נדרת בפיך, ובפני עדים, כי השב תשב לי את הביצה למועד, אותה ועל כל תבואתה אשר תביא ביצה לבעליה עד המועד ההוא".

ויקל הדבר בעיני המבקש ולא חשבו כי אמר : מה תביא ומה תוסיף ביצה לבעליה? – ויאות ויאמר: "הן, לו יהי כדבריך".

והאיש השאילו ביצה ויעד עדים.

ויהי מקץ ימים רבים ויבוא המשאיל לדרוש את נשיו.

ויאמר לו השואל: "אין לך בידי בלתי אם ביצה אחת".

ויאמר המשאיל: "שגית אחי. לפי חשבוני אני עליך לשלם לי כזה וכזה".

ויקוב לו את מכסת הכסף, מספר עצום, רב מאוד מאשר תשיג יד הנתבע.

וירגז האיש ויאמר: "הידעת התבלעה? מי ראה או מי שמע מעודו, כי ישולם הון רב כאשר נקבת חלף ביצה אחת? אין זאת כי אם מתעתע אתה בי".

ואולם המשאיל הקשה לדרוש כאשר נקב. לא גרע פרוטה. ויריבו השניים בחוזקה. זה בכה וזה בכה – והדבר הובא בפני המלך דוד.

ויהי כשמוע המלך את דברי בעלי הריב וגם את דברי העדים שמע, ויוצא משפט לאמר:

"אתה שואל הביצה. שלם תשלם לבעל דבריך המשאיל ככל אשר פצית פה".

ויצעק האיש:

"אהה, אדוני המלך, ואנוכי לא אדע כמה"?

ויושט לו איש ריבו את פרשת החשבון לאמור:

"ביצה אחת יבקע אפרוח אחד. האפרוח יביא בשנתו השנייה שמונה עשר אפרוחים. וכן בכל שנה. אלה האפרוחים יביאו גם הם כל אחד שמונה עשר אפרוחים לשנה. מיום הושאלה הביצה ועד היום עברו ארבע שנים"...

סוף דבר, החשבון חשבון נכון. ותוכן הכסף, שלומת הביצה, עצום מאוד, עצום מידי השג יד הנתבע. ויצא מלפני המלך בפחי נפש.

הוא יצא מפתח בית המלך, ושלמה בן המלך, עודנו נער קטון בעת ההיא, בא לקראתו. וירא שלמה את פני האיש והנם זועפים. וישאלהו על ככה. ויספר לו האיש את אשר קרהו ואת אשר שפטו המלך לשלם לבעל דבריו חלף ביצה מגוגלת אחת הון עצום, מרובה ממשג ידו.

וירא שלמה בצרת נפש האיש ויחמול עליו ויאמר:

"שמע איעצך, זאת עשה. ונחלצת מן הצרה הבאה עליך בגלל הביצה. ביום פלוני למועד יצא המלך אבי לפקוד את גדודי צבאו בשדה. ושמרת למועד, ויצאת השדה גם אתה, ונקרבת אל המקום אשר יצבאו ואשר יעבור שמה גדודי המלך. והיה מידי לכתם ומידי בואם. ומלאת את חופניך פולים מבושלים, מאשר תכין לך, והפיצותם לעיני המלך ולעיני צבאותיו על פני השדה החרוש הפץ וזרוע. הפץ וזרוע. והיה כי ישאלוך העוברים עליך: מה המעשה הזה לך? ואמרת: פולים מבושלים אנוכי זורע. וכי יתמהו עליך ואמרו: מי ראה פולים מבושלים נזרעים? ואמרת: ומי ראה כי ביצים מבושלות תבקענה אפרוחים? כה תעשה וכה תדבר מידי עבור על פניך המלך וצבאו בשדה".

ויעש האיש ככל אשר הורהו שלמה, לא הפיל דבר.

ויהי בעת צאת המלך וצבאו השדה. ויעברו הגדודים על פני חלקת אדמה אחת, וימצאו שם איש זורע פולים מבושלים. וישתאו מאוד לאיש ולמעשהו. ויש מהם אשר לא התאפקו משאול את האיש לאמור: "מה המעשה הזה אשר אתה עושה"? ויענם האיש בכל אשר שם שלמה בפיו, ויהי לחידה.

והדבר הגיע עד המלך, ויזכור המלך כרגע את משפט הביצה, ויצו להביא לפניו את האיש. וישאלהו המלך לאמור: "הגידה לי, האיש, אל תכחד: האין יד בני שלמה ועצתו בכל הדבר הזה"?

ויכן האיש: חי נפשך, המלך, אם לא כאשר אמרת כן הוא. ויספר למלך את כל אשר יעצו שלמה ואת אשר הורהו לעשות ולדבר, לא כיחד דבר.

אז ישלח המלך להביא אליו את שלמה, ובתתו בו עין תוכחה אמר בזעף: "מה בפיך על הדבר הזה"?

ואולם הנער הקטון שלמה לא חת מזעף אביו ואת אשר בלבבו אותו מללו שפתיו ברור, ויאמר:

"אדוני אבי המלך, האם לא ביצה מגולגלת לקח האיש מרעהו, ביצה אשר לא תדגר ולא תבקע אפרוח?

ועתה למה זה יושת עליו להשיב שבעים ושבעה תמורתה"?

ופני המלך אורו מאוד כשמעו את דברי שלמה, כי הכיר מהם את טוב שכל הנער, את יושר לבבו ואת עוז רוחו. וישקהו על מצחו ויאמר:

"אכן צדקת, בני, הפעם ממני במשפטך, וברוך אתה לאלוהים כי מענתני מעוול".

ובפנותו אל האיש אמר:

"לך ושלם לרעך ביצה אחת".

 
חיפוש
חפש:  
שם:  
עיר:  
 
קבלו עדכונים מהארגון
שם:
דואר אלקטרוני:
מרכז הדרכה
       
שידור חי
                       
ארגון גני הילדים הפרטיים תקנון צור קשר כניסה לאתרי גננות מדריך לניהול אתר ניהול ספקים מפת האתר אינדקס גנים גני ילדים גננות משתפות לוחות לימודי גננות

© כל זכויות שמורות לארגון גני הילדים הפרטיים בישראל                             בניית אתר                                האתר מנוהל ומפוקח על ידי - נגב ניהול אתרים באינטרנט