כניסה לגנים שם משתמש: סיסמה:
  •  
מסלול לימודים
פרסום אפקטיבי
פתח/י אתר לגן
פתחי אתר מקצועי לגן
מה חדש
סקר
  איך אתם תורמים למאמץ לשמירת הבטיחות בדרכים?hishtalmut.jpg
אמרות שבת

אמרות שבת
 
 
"יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת את ישראל"

("אחד העם" - אשר גינזברג

 

"כל המשמר שבת, כאילו קיים את בכל התורה כולה" (פסיקתא) 

 אמר ר' שמעון בן-יוחאי, אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו-של-עולם, לכולם יש בן-זוג ולי אין בן-זוג! אמר לה הקדוש

ברוך הוא: "כנסת ישראל היא בן זוגך".
וכיון שעמדו ישראל לפני
הר-סיני אמר להם הקדוש ברוך הוא:
"זכרו הדבר שאמרתי לשבת
כנסת-ישראל היא בן-זוגך". 
וזהו שנאמר:
"זכור את יום השבת
 לקדשו".
(בראשית רבה יא, ח)

"השבת שקולה כנגד כל המצוות"
(תלמוד ירושלמי, נדרים פ"ג
ה"ט; שמות רבה כה)

 

 "אלמלא משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים"

(תלמוד בבלי, שבת קיח, ע"א )

 

"אדם הראשון נברא בערב שבת כדי שייכנס למצוות מיד" 

"שבת" - ראשי תיבות: שינה בשבת תענוג (ילקוט ראובני, ואתחנן) 

. "אמר ר' ברכיה בשם ר' חיא בר אבא: לא ניתנה השבת אלא לתענוג.

ר' חזי בשם ר’ שמואל בר נחמן: לא ניתנה השבת אלא לתלמוד תורה.

ואין מחלוקת ביניהם. (פסיקתא רבתי, פיסקא עשרת הדברות)

 

"כל המשמר שבת אחת כתקנה, מעלה עליו הכתוב כאילו שימר שבתות מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו עד שיחיה מתים"

(מכילתא דרבי ישמעאל, כי תשא לא)

 

"כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו, שנאמר, והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך"
(תלמוד בבלי, שבת קיח, ע"ב)

 

ה' אמר לאברהם: "אם מקבלים בניך את השבת, הן נכנסים לארץ ואם לאו, אין נכנסים"
(בראשית רבה מו, ט)

 

אמר ר' לוי: אילו היו ישראל משמרין שבת אחת כתקנה מיד היה בן דוד בא"
(ירושלמי תענית א, א)

 

"כבוד שבת עדיף מאלף תעניות"
(מדרש תנחומא בראשית ג)

 

"כל המשמר שבת כהלכתו אפלו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו"
תלמוד בבלי, שבת קיח, ע"ב)
)

 

"זכור את יום השבת לקדשו"
(שמות כ, 8) ;

"שמור את יום
השבת לקדשו"
(דברים ה, 12)

"זכור ושמור שניהם בדיבור אחד
נאמרו"
(מכילתא דברי ישמעאל, מסכתא דב חודש ז)

 

 "שחורה אני ונאווה"
(שיר השירים א, 5:)

"שחורה אני בכל
ימות השבוע ונאווה אני בשבת"
(מדרש שיר השירים רבה)

 

"כל מה שאדם מכין לכבוד שבת הריהו עונג ("עונג שבת) שלא יהא אוכל בשבת כחול"
(מדרש תנחומא)

 ("שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול"
(משנה מסכת שבת
חיפוש
חפש:  
שם:  
עיר:  
 
קבלו עדכונים מהארגון
שם:
דואר אלקטרוני:
מרכז הדרכה
       
שידור חי
                       
ארגון גני הילדים הפרטיים תקנון צור קשר כניסה לאתרי גננות מדריך לניהול אתר ניהול ספקים מפת האתר אינדקס גנים גני ילדים גננות משתפות לוחות לימודי גננות

© כל זכויות שמורות לארגון גני הילדים הפרטיים בישראל                             בניית אתר                                האתר מנוהל ומפוקח על ידי - נגב ניהול אתרים באינטרנט